CENNIK

  • karnet MMA „Devil” – 160 złotych

pakiet z dostępem upoważniającym do miesięcznego korzystania z zajęć organizowanych przez MMA „Devil”

  • karnet MMA „Devil” + Karnet OPEN – 169 złotych

pakiet z dostępem upoważniającym do miesięcznego korzystania z zajęć organizowanych przez MMA „Devil” oraz nieograniczonym dostępem do miesięcznego korzystania z siłowni znajdującej się w Centrum Sportowym HALKOWNIA w godzinach jej funkcjonowania oraz dostępem do korzystania z Dużej lub Małej Sali poza godzinami zajęć wg grafiku Dużej i Małej Sali

  • karnet MMA „Devil” Junior – 140 złotych

pakiet z dostępem upoważniającym do miesięcznego korzystania przez dziecko w wieku od 8 do 14 lat z zajęć organizowanych przez MMA „Devil” Junior

  • jednorazowe wejście na Dużą i Małą Salę poza zajęciami wg grafiku – 1 godz. 25 złotych
  • jednorazowe wejście na zajęcia organizowane przez MMA „Devil” (wg grafiku) – 30 złotych
  • Karnet OPEN SALA – 120 złotych

dostęp upoważniający do korzystania z Dużej lub Małej Sali poza godzinami zajęć wg grafiku w godzinach funkcjonowania Klubu przez okres jednego miesiąca liczony od dnia aktywacji karnetu

  • wynajem Dużej lub Małej Sali na wyłączność poza zajęciami wg grafiku –   1 godz. 100 złotych
  • trening indywidualny – kontakt: 504 922 758